.

MAGAZYN PANORAMA
352 Bergevin, Suite 6 
Lasalle, Qc
H8R 3M3 

E-mail: [email protected]

Tel. (514) 367-1224 
Tel. (514) 963-1080 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prawo Rodzinne 

Myślisz o separacji lub podjąłeś decyzję o separacji. Jaki jest następny krok?

Po podjęciu decyzji ważne jest, by skonsultować się z adwokatem, aby zrozumieć kwestie, które należy wziąć pod uwagę, takie jak: opieka nad dzieckiem, alimenty na dziecko oraz współmałżonka, miejsce zamieszkania po separacji, majątek do podziału itp.

Po zdefiniowaniu tych zagadnień pojawia się pytanie o właściwe i pożądane podejście. Możliwych jest kilka rozwiązań: można spróbować dojść do porozumienia bezpośrednio ze współmałżonkiem, przejść do mediacji, wysłać pisemną ofertę ugody za pośrednictwem adwokata bądź zorganizować spotkanie z adwokatami w celu osiągnięcia polubownego rozwiązania. W niektórych przypadkach konieczne lub preferowane może być bezpośrednie podjęcie procedur. Adwokat doradzi Ci najlepszy sposób postępowania w zależności od Twojej sytuacji.
 

Pierwsze spotkanie z adwokatem

Pierwsze spotkanie z adwokatem rodzinnym ma zwykle charakter konsultacji. Przed spotkaniem adwokat musi się upewnić, że nie ma konfliktu interesów. Celem pierwszego spotkania jest ustalenie, w jaki sposób adwokat może pomóc w konkretnej sytuacji, aby osiągnąć zamierzony cel jakim jest uzyskanie rozwodu, wynegocjowanie planu opieki, ustalenie wysokości alimentów itp. Każda sprawa ma swój indywidualny zakres. Adwokat zada ci wiele pytań, aby zrozumieć historię Twojego związku, Twojej rodziny oraz Twoją obecną sytuację.  To wszystko w celu zrozumienia Twojej sprawy, ustalenia faktów oraz zdefiniowania Twoich potrzeb. Dlatego tak ważna jest konsultacja, która ma na celu zaproponowania jednego lub więcej możliwych kroków do osiągnięcia pożądanego celu. Podczas spotkania adwokat wyjaśni Ci również koszty, których należy się spodziewać w Twojej sprawie, w zależności od wybranej strategii.   
 

Jakie dokumenty należy przygotować?

Adwokat poinformuje Cię, jakie dokumenty należy wysłać mu do konsultacji w sprawie rozwodu. Oto kilka podstawowych dokumentów, które należy przedstawić adwokatowi, gdy konsultujesz się w sprawie rozwodu:

  • akt małżeństwa
  • akt urodzenia dziecka
  • umowa małżeńska (jeśli ją posiadasz)
  • zeznania podatkowe
  • prowincjonalne raporty podatkowe za ostatnie 3 lata
  • zestawienie Twoich osobistych aktywów i pasywów oraz ich wartości, a także majątku współmałżonka
  • 3 ostatnie odcinki wypłat bądź sprawozdania finansowe, jeśli prowadzisz własną działalność gospodarczą.
Adwokat poprosi Cię o dodatkowe dokumenty w zależności od konkretnych okoliczności Twojej sytuacji.
 

Mediacja

Mediacja rodzinna to alternatywna metoda rozwiązywania konfliktów, w której akredytowany niezależny mediator spotyka się z małżonkami i/lub rodzicami oraz pomaga im osiągnąć porozumienie w celu rozwiązania skutków ich rozwodu/separacji. Program mediacji jest również dostępny dla rodziców, którzy chcą zweryfikować wyrok lub ugodę. Jest to proces fakultatywny na zasadzie dobrowolności co oznacza, że obie strony muszą wyrazić zgodę na udział i mogą zakończyć mediację w dowolnym momencie.

Ministerstwo Sprawiedliwości Quebec oferuje pięć godzin mediacji parom z co najmniej jednym dzieckiem na utrzymaniu. W przypadku weryfikacji wyroku lub ugody ministerstwo oferuje dwie i pół godziny mediacji. 

Jeśli dojdziesz do porozumienia, mediator sporządzi podsumowanie uzgodnień mediacyjnych. Zdecydowanie zaleca się skonsultowanie się z adwokatem w celu zweryfikowania i/lub zatwierdzenia umowy przez sąd.

Zasadniczo nie zaleca się mediacji w przypadkach przemocy w rodzinie/małżonka lub problemów ze zdrowiem psychicznym.
 

Ewelina Piwowar 


Ewelina Piwowar - adwokat. Kontakt: [email protected]

 


PANORAMA - MAGAZYN RADIA POLONIA CFMB 1280 AM, MONTREAL, KANADA
Tel: (514) 367-1224, (514) 963-1080, E-mail: [email protected]
Designed and maintained by Andrzej Leszczewicz
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
ZALOGUJ SIĘ