.

MAGAZYN PANORAMA
352 Bergevin, Suite 6 
Lasalle, Qc
H8R 3M3 

E-mail: [email protected]

Tel. (514) 367-1224 
Tel. (514) 963-1080 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Podziękowania Prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej - okręg Québec Marii Palczak na zebraniu wyborczym w dniu 16 czerwca 2023 roku 

Chciałam w pierwszych słowach podziękować Ojcu Dariuszowi Szurko za udostępnienie w internecie Mszy Św. dla Polonii podczas pandemii, za współpracę w organizowaniu naszych świąt narodowych i za bardzo słuszne porady. Panom Konsulom RP w Montrealu Panu Dariuszowi Wiśniewskiemu i Panu Dariuszowi Sabat za rady, rozmowy, współpracę z Kongresem, za poparcie i wsparcie finansowe wszelkich naszych inicjatyw.

Wszystkim członkom Kongresu serdecznie dziękuję za okazane mi zaufanie w wypełnianiu roli prezesa. To był dla mnie wielki przywilej i honor. Wykonywałam swoje zadania i obowiązki z wielką pasją i determinacją.

Na zakończenie mojej ostatniej kadencji KPKQ chcę gorąco podziękować członkom wszystkich Zarządów za bardzo dobrą współpracę na przestrzeni 7 lat, zaangażowanie oraz czas i wysiłek jaki poświęcali dla Kongresu i tym samym dla spraw całej Polonii w Montrealu. Bardzo sobie cenię konstruktywne uwagi i budujące dyskusje. Jestem dumna z naszych osiągnięć i czuję się wyróżniona, że otaczała mnie taka wspaniała grupa ludzi.

Dziękuję Pani Teresie Brylewicz, Pani Dolores Bareckiej, Panu Edwardowi Śliz, - którzy współpracują ze mną od 2017 r. oraz Pani Bożenie Pyrkosz, Pani Krystynie Betly i Alexowi Magdzińskiemu. Dyrektorom: Pani Teresie Włodarczyk, Pani Krystynie Dreger, Panu Józefowi Foltynowi, Pani Marii Lenar za cierpliwość, rady, współpracę (w różnych godzinach), za słuchanie i za wsparcie duchowe.

Panu Walter Gutkowskiemu - naszemu nie zastąpionemu webmasterowi za profesjonalne prowadzenie website, za jego techniczne rady, kreatywną grafikę i bycie zawsze do dyspozycji dla KPKQ.

Chciałam wszystkim organizacjom polonijnym, Fundacjom oraz osobom prywatnym serdecznie podziękować za poświęcenie dla waszych organizacji, za wsparcie finansowe projektów KPKQ. Jest to dla mnie bardzo znaczące i godne mego najwyższego szacunku.

Szczególnie kieruję serdeczne podziękowania do Pana Andrzeja Czyżykiewicza Prezesa Polskiej Fundacji Społeczno-Kulturalnej oraz Pani Teresy Brylewicz - Prezesa Polsko-Kanadyjskiej Federacji Dobroczynności i do ich Zarządów za hojne donacje, które od 2017r. pomagają nam realizować nasze misje i projekty.

Dziękuję również naszym woluntariuszom, którzy z wielką ochotą przychodzili, aby pomóc. Organizacja to nie jest jedna osoba, tylko grupa ludzi która pracuje dla wspólnego celu.
Kongres Polonii Kanadyjskiej – Okręg Quebec odgrywał niezwykle istotną rolę w zachowaniu naszej tożsamości narodowej. Na przestrzeni kilku pokoleń działacze KPKQ i działacze wszystkich organizacji członkowskich reprezentowali interesy naszej społeczności, promowali świadomość i szacunek dla historii i dziedzictwa Polski, pielęgnowali nasze narodowe tradycje i wartości duchowe, bronili dobrego imienia Polski oraz wzmacniali więzi między Kanadą a Polską. Dziękuję wszystkim organizacjom za kontynuowanie tej pracy, za patriotyzm, utrzymywanie naszej tożsamości wśród wielokulturowej społeczności Quebeku, za zaangażowanie w działalność KPKQ i wspieranie naszych inicjatyw. Każdy sukces KPKQ jest naszym wspólnym sukcesem. Przez te 90 lat KPKQ, przewinęły się całe pokolenia wspaniałych działaczy, zasłużonych członków- woluntariuszy, którzy nie szczędzili pracy i czasu dla wspólnego dobra tutejszej Polonii. O tych osobach nie można zapomnieć.

Doskonale zdaję sobie sprawę, że przeszliśmy pandemię. Te dwa i pół roku były trudne nie tylko dla nas, ale również dla wszystkich organizacji polonijnych w Montrealu. Niech doświadczenia tego czasu budują w nas odporność i determinację.

Zachęcam wszystkich do szukania nowych, często nie od razu widocznych kierunków, aby nasza Polonia przetrwała, niech naszym celem będzie mobilizowanie wszystkich pokoleń Polaków do aktywnego udziału w życiu polonijnym.

Moje rady dla nowego zarządu:

Wkraczajmy w kolejne lata z nadzieją i optymizmem. Niech ideą przewodnią będzie zgoda, współpraca i wzajemne uszanowanie. Mamy wspaniały fundament, więc kontynuujmy a wspólnie zdobędziemy najwyższe szczyty!

Nie zapominajmy o naszej młodzieży. Dajmy im szanse się wykazać, nie oddalajmy ich, widzę w nich wielką nadzieję na utrzymaniu naszej tożsamości na terenie Quebecu. To oni są wspaniałymi ambasadorami poza granicami naszej prowincji.

Musimy dalej kontynuować naszą działalność dla seniorów, którzy zbudowali naszą Polonię i zasługują na to, aby o nich pamiętać i ich szanować, szczególnie naszych rezydentów w CHSLD Polonais Marii Curie - Skłodowskiej. Od początku naszej kadencji współpracowaliśmy razem z egzekutywą wykonując wiele projektów dla rezydentów i personelu. 

Bardzo proszę o utrzymanie tych więzi oraz zapewnienie promocji naszej organizacji, a przede wszystkim pozostania "Polskim Gniazdem".

Życzę nowemu zarządowi wielu sukcesów oraz powodzenia w działalności dla dobra i rozwoju naszej Polonii quebeckiej.

Pamiętajmy: Polonia zjednoczona w Kondresie Polonii Kanadyjskiej okręg Quebec działając wśród miejscowej społeczności, kultywując dziedzictwo narodowe jest najlepszym ambasadorem Polski i Polaków.
 

Maria Palczak 

Prezes KPKQ w latach: 2017-2023

OGŁOSZENIE

W piątek16 czerwca 2023 r. na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Kongresu Polonii Kanadyjskiej okręg Quebec wybrany został na dwuletnią kadencję 2023-2025 następujący Zarząd:

PREZES - pani Bożena Pyrkosz

I VICE PREZES - pan Józef Foltyn

II VICE PREZES - pani Alina Szędziol

III VICE PREZES do spraw mlodziezowych - pozycja nieobsadzona

SKARBNIK - pan Zbigniew Machiński

SEKRETARZ FINANSOWY - pani Grażyna Marut

SEKRETARZ - pani Krystyna Betley

DYREKTORZY

pani Maria Lenar
pani Krystyna Dreger
pan Edward Sliz
pani Irena Krenz
pani Wanda Spaleniec

KOMISJA SPRAW SPORNYCH

pani Teresa Sobol
pan Cezary Stawski
pani Ewa Łoboda

KOMISJA REWIZYJNA

pani Teresa Sobol (przewodnicząca)
pani Maria Motyka
pani Jadwiga Pryczek
pani Ewa Kubicka
pan Tadeusz Toporowski 

KAPELAN - ojciec Dariusz Szurko 

WEB MASTER - pan Walter Gutkowski


PANORAMA - MAGAZYN RADIA POLONIA CFMB 1280 AM, MONTREAL, KANADA
Tel: (514) 367-1224, (514) 963-1080, E-mail: [email protected]
Designed and maintained by Andrzej Leszczewicz
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
ZALOGUJ SIĘ