.

MAGAZYN PANORAMA
352 Bergevin, Suite 6 
Lasalle, Qc
H8R 3M3 

E-mail: [email protected]

Tel. (514) 367-1224 
Tel. (514) 963-1080


Wystawa "Szlaki Nadziei. Odyseja Wolności" w Montrealu 

W związku z 80. rocznicą rozpoczęcia wędrówki armii gen. Andersa ewakuowanej z ZSRS 
Instytut Pamięci Narodowej przygotował międzynarodowy projekt edukacyjno-memoratywny 
pt. "Szlaki Nadziei. Odyseja Wolności", który ma na celu upamiętnić wysiłek zbrojny Polskich 
Sił Zbrojnych podczas II wojny światowej oraz losy ludności cywilnej ewakuowanej z ZSRS 
wraz z armią gen. Andersa. Podczas II wojny światowej polscy żołnierze walczyli na 
wszystkich jej frontach w obronie godności i wolności oraz w imię solidarności z innymi zniewolonymi narodami. Wystawa ma przypomnieć bohaterskie czyny naszych lotników w 
Bitwie o Anglię, zapomnianych polskich żołnierzy spod Tobruku, Narwiku czy Monte Cassino.

Przez tytułowe "Szlaki Nadziei" należy rozumieć zbiorowe peregrynacje obywateli polskich 
w latach II wojny światowej - o charakterze zarówno wojskowym, jak i cywilnym - którym przyświecała myśl o przywróceniu wolności Polsce i światu zniewolonym przez III Rzeszę i 
jej sojuszników, związane z działalnością legalnych władz Rzeczypospolitej.

Historia Odysei Polaków to chronologiczny ciąg zdarzeń i działań w latach 1939-1947. 
Zarówno tych tragicznych, takich jak atak Rzeszy Niemieckiej i Związku Sowieckiego na 
Polskę, jak też napawających dumą i otuchą, jak zdobycie przez Polaków Monte Cassino i wyzwolenie holenderskiej Bredy.

Projekt planowany jest na lata 2022-2025, obejmie swym zasięgiem ponad 50 państw na 
całym świecie i jest przykładem przekazu historycznego skierowanego do wymagającego odbiorcy.

Odbiorcy, który nie wie nic, albo niewiele o historii Polski. Często też posiada jej bardzo przekłamany, zdeformowany przez różne środki przekazu, obraz.

Pretekstem do opowiedzenia o polskiej historii w tak wielu krajach świata jest wystawa składająca się z dwóch części: ogólnej opowiadającej odyseję Polaków podczas II wojny światowej oraz części lokalnej.

Wystawa ta w swoich elementach przybliża też braterstwo polsko-kanadyjskie. Pokazuje Kanadyjczykom, że związki polsko-kanadyjskie są bardzo bliskie i trwają od wielu dziesiątków lat. 
Staraniem Biblioteki Polskiej im. Wandy Stachiewicz, we współpracy z Wydziałem Reagowania na Dyfamacje Biura Współpracy Międzynarodowej IPN, wystawa trafiła do Montrealu.

Od kwietnia do września 2023 roku będzie do obejrzenia w Bibliotece Polskiej, w siedzibie Związku Weteranów Polskich im. Józefa Piłsudskiego, w polskich szkołach, organizacjach polonijnych i polskich kościołach w Montrealu 

Wystawę multimedialną można obejrzeć na stronie internetowej: 

https://biblioteka.info/wystawa/
 

Opracowanie: Stefan Władysiuk


Stefan Władysiuk, bibliotekarz Biblioteki Polskiej w Montrealu 


PANORAMA - MAGAZYN RADIA POLONIA CFMB 1280 AM, MONTREAL, KANADA
Tel: (514) 367-1224, (514) 963-1080, E-mail: [email protected]
Designed and maintained by Andrzej Leszczewicz
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
ZALOGUJ SIĘ