.

MAGAZYN PANORAMA
352 Bergevin, Suite 6 
Lasalle, Qc
H8R 3M3 

E-mail: [email protected]

Tel. (514) 367-1224 
Tel. (514) 963-1080 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pożegnanie z Radio Polonia 

Niemal 20 lat spotykałam się z Państwem co tydzień na antenie stacji CFMB - 1280 AM. Dziś przyszedł czas rozstania.

Tymi słowami pożegnałam się ze słuchaczami Radia Polonia w ostatnią niedzielę stycznia 2022 roku. Oto, dlaczego zawiesiliśmy działalność polonijnej audycji. 

Szanowni Państwo, 

Jak zapewne Państwo pamiętają przez 15 lat byłam producentem i dziennikarzem polskojęzycznej audycji radiowej "Jedynka". W maju 2015 roku z nieukrywanym żalem pożegnałam się ze słuchaczami z powodów finansowych i organizacyjnych.

Po dwuletniej przerwie, w październiku 2017 roku wróciłam na antenę z nowym programem - Radio Polonia. Od tamtej pory minęło ponad 4 lata.

W 3 osobowym składzie wraz z Michałem Stefańskim i Andrzejem Leszczewiczem staraliśmy się realizować oczekiwania naszych słuchaczy w cotygodniowych niedzielnych audycjach,
RADIO POLONIA było programem dla Polonii i o Polonii. Naszym podstawowym celem była działalność informacyjna na temat życia Polonii montrealskiej. Informowaliśmy więc o wydarzeniach przygotowywanych przez organizacje polonijne, o koncertach, odczytach, wykładach, spotkaniach okazjonalnych czy cyklicznych jak np.: "Są wśród nas" czy "Kawiarni Literackiej". Życie Polonii montrealskiej kwitło, a my mieliśmy o czym informować i zapraszać do studia gości związanych z tymi wydarzeniami.

W marcu 2020 roku władze kanadyjskie ogłosiły stan pandemii, zamykając i zabraniając jakiejkolwiek działalności i spotkań. Wszyscy zostaliśmy w domach dla naszego bezpieczeństwa i ochrony naszego zdrowia.

Na kilka tygodni zamilkło też nasze radio, gdyż nie mogliśmy realizować audycji. Dyrekcja stacji CFMB - 1280 AM, stosując się do rządowych obostrzeń, wydała zakaz realizacji programów na żywo i zapraszania gości do studia. Nowe warunki wymusiły na nas zmianę sposobu produkcji audycji radiowych. Przenieśliśmy ją do naszych domów. Zaczęliśmy wykorzystywać do tego celu telefon i Skype.

Zmodyfikowaliśmy także ofertę programową Radia Polonia. Blok informacyjny o wydarzeniach polonijnych zastąpiliśmy powieścią Henryka Sienkiewicza - "Pan Wołodyjowski", a gości szukaliśmy poza Montrealem, głównie w Polsce i w Toronto. Radio Polonia przestało być programem na żywo i stało się audycją nagrywaną kilka dni przed emisją, co uniemożliwiało nam przekazywanie najnowszych wiadomości agencyjnych. Newsy emitowaliśmy z 3 dniowym opóźnieniem, bez możliwości uaktualniania.

W związku z tymi, niezależnymi od nas zmianami, zaobserwowaliśmy systematyczną, zmniejszającą się liczbę słuchaczy naszego programu.

I tak oto po przetrwaniu niemal dwóch lat panującej pandemii i związanych z nią ograniczeń doszliśmy do wniosku, że formuła naszego programu wyczerpała się, a niewielka ilość słuchaczy potwierdza jedynie nasze obserwacje. 

W obecnych pandemicznych warunkach, przy bardzo ograniczonej aktywności Polonii montrealskiej, nie jesteśmy w stanie realizować naszego podstawowego celu jakim jest funkcja informacyjna.

To jeden z powodów naszej decyzji. Drugą bardzo ważną przyczyną zawieszenia działalności Radia Polonia jest brak funduszy. Nie mamy pieniędzy na opłatę kosztowego czasu antenowego.

Wszyscy nasi dotychczasowi reklamodawcy wycofali się z chwilą ogłoszenia pandemii. Nasz główny sponsor z Polski, w zeszłym roku poważnie obciął sumę dotacji, a obecnie nie daje nam żadnych gwarancji na otrzymanie jakichkolwiek funduszy w roku 2022. Donacje miejscowych sponsorów pokrywają nasze potrzeby jedynie w dziesięciu procentach.

W tym miejscu chciałabym wyrazić wdzięczność wszystkim dotychczasowym sponsorom za ich finansowy wkład w realizację naszej audycji od początku jej istnienia. Szczególnie serdecznie dziękuję: Fundacji Rodziny Korwin- Szymanowskich, Konsulatowi Generalnemu RP w Montrealu, Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej, Polskiej Fundacji Społeczno-Kulturalnej w Quebecu oraz Związkowi Weteranów Polskich im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Montrealu.

Ponadto dziękuję moim współpracownikom: Michałowi Stefańskiemu i Andrzejowi Leszczewiczowi za ich profesjonalizm, za ogromny wkład pracy, za pasję i poświęcenie z jakimi przygotowywali kolejne audycje. 

Szanowni Państwo, życzę wszystkim dużo dobrego zdrowia i bardzo dziękuję za to, że mogłam być gościem w Państwa domach w niedzielne wieczory w ciągu minionych lat. Dziś kończy się nasz wspólny czas. Jeśli wśród Polonii znajdą się osoby, które zechcą podjąć trud kontynuowania produkcji programów polonijnego radia oraz zadbają o jego kondycję finansową, to ze swej strony deklaruję pomoc organizacyjną. 
 

Bożena Szara 


Bożena Szara - producentka, dziennikarka i prowadząca program Radio Polonia 
 


PANORAMA - MAGAZYN RADIA POLONIA CFMB 1280 AM, MONTREAL, KANADA
Tel: (514) 367-1224, (514) 963-1080, E-mail: [email protected]
Designed and maintained by Andrzej Leszczewicz
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
ZALOGUJ SIĘ