.

MAGAZYN PANORAMA
352 Bergevin, Suite 6 
Lasalle, Qc
H8R 3M3 

E-mail: [email protected]

Tel. (514) 367-1224 
Tel. (514) 963-1080 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dni Pokoju W Montrealu

Między 21 września, który jest Międzynarodowym Dniem Pokoju a 2 października Międzynarodowym Dniem bez Przemocy odbędzie się w Montrealu 8 edycja Dni Pokoju. Inicjatywa Réseau pour la paix et l'harmonie sociale/Peace Network for Social Harmony zgromadziła w tym roku w swoim kalendarzu ponad 40 aktywności proponowanych przez ponad 50 organizacji. Wśród proponowanych wydarzeń, są konferencje, dyskusje, projekcje filmów, wystawy, joga, podcasty, a dla najmłodszych, czytanie filozoficznych opowiadań i relaksacja. Jednym słowem, dla każdego coś miłego, a jednocześnie okazja do poważnej refleksji nad tym czym jest pokój, jaką rolę jako indywiduum odgrywa się w jego utrzymaniu i co to oznacza w społeczeństwie montrealskim.  

Tegoroczne Dni Pokoju odbywają się pod hasłem "Działać na rzecz równości: położyć kres rasizmowi, budować pokój". To już druga edycja, która przypomina i zachęca do działania na rzecz równouprawnienia, ale pierwsza, która jasno podkreśla potrzebę walki z rasizmem i budowania pokoju. Jak przypomina ONZ "Aby osiągnąć prawdziwy pokój, musimy zrobić coś więcej niż tylko złożyć broń. Chodzi o budowanie społeczeństw, w których wszyscy członkowie czują, że mogą się rozwijać. Chodzi o stworzenie świata, w którym ludzie są traktowani równo, niezależnie od rasy." 

Choć mogłoby się wydawać, że w drugim dziesięcioleciu XXI wieku wzywanie do walki z rasizmem, nie powinno być już potrzebne, rzeczywistość pokazuje, że jest wprost przeciwnie. Nasze społeczeństwa wciąż zmagają się z problemami rasizmu, dyskryminacji, mowy nienawiści, braku tolerancji. Różnice istniejące w społecznościach, które powinny być jego silą napędowa, stają się narzędziem, pretekstem do dzielenia i kategoryzowania na lepszych i gorszych, prawdziwych i nieprawdziwych, aż w końcu na tych, którzy mają prawo być częścią społeczeństwa i tych, którym się to prawo odbiera. Tym samym karmi się (złudne) dążenie do ujednolicenia umacniając nierówności i sztuczne podziały. Jak pisze Francine Saillant, "łatwiej jest myśleć o sobie (o społeczeństwie - przyp. A.K.) w kategoriach jedności, ale jest to dalekie od rzeczywistości. Żadne społeczeństwo nie jest jednolite." Historia, a także nasza aktualna rzeczywistość jest niestety pełna przykładów konsekwencji jakie niosą za sobą dyskryminacja, rasizm czy ksenofobia. Fenomeny te władają słowem i gestem; Słowem - które w swojej funkcji performatywnej potrafi zranić, zniszczyć, sponiewierać; Gestem - niewielkim, codziennym, pojedynczym, a ostatecznie skumulowanym, odbierać przyszłość, zgasić nadzieje. Dlatego tak ważne jest by się tym fenomenom sprzeciwiać w konstruktywny i pokojowy sposób. Szukać sposobów na włączenie do społeczeństwa wszystkich jednostek na równych prawach. Stwarzać okazje do nawiązania dialogu, który otwiera drogę do wzajemnego poznania, zrozumienia i wspólnego budowania podzielanego świata. I nie ma to nic wspólnego z pobożnym życzeniem czy idealistyczną wizją. Jest to raczej dezyderat do podjęcia konkretnej acz trudnej pracy - na poziomie indywidualnym i społecznym, nieustającej mediacji, która pozwala wypracować zgodę i wzmacniać w ten sposób społeczeństwo; Bo o sile społeczeństwa nie świadczy jego bogactwo finansowe, a jego zdolność do radzenia sobie ze zmianami oraz otwartość na różnorodność poglądów i opinii. Jak pisał Władysław Bartoszewski, "tylko w warunkach wolnego życia publicznego i swobodnej konfrontacji poglądów można owocnie działać na rzecz wychowania ludzi wolnych od uprzedzeń i odrzucających stereotypy w ocenie "innych" i siebie." 

Montrealskie Dni Pokoju są właśnie taką okazją do edukacji, wymiany poglądów, wejścia w dialog i odkrywania tego co do tej pory nieznane. Są jednocześnie gestem manifestującym sprzeciw przeciwko wszystkim formom wykluczenia i nietolerancji, a zarazem gestem budującym jedność i harmonię społeczną.
 

Anna Król


Anna Król - doktor filozofii, specjalista etyki języka i walki z dyskryminacją.
 

Przypisy i bibliografia

1.W tym roku Réseau pour la paix, przyjęło temat ONZ gdyż wpisuje się on bezpośrednio w misje i akcje organizacji

2.Theme 2022 de Nations Unies: Mettre fin au racisme. Bâtir la paix

3. Saillant, F., Qui a peur de la fragmentation?, intervention le lundi 6 mai - 9h30 au local 3850
du pavillon Alexandre-Vachon, [dans] Kettani, A., CELAT - Vivre ensemble en cette ere de
pluralisation, Devoir, 4 mai 2013.

4.Bartoszewski, W., "Warto być przyzwoitym. Teksty osobiste i nieosobiste", wyd. W drodze, Poznań, 2005.

 


PANORAMA - MAGAZYN RADIA POLONIA CFMB 1280 AM, MONTREAL, KANADA
Tel: (514) 367-1224, (514) 963-1080, E-mail: [email protected]
Designed and maintained by Andrzej Leszczewicz
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
ZALOGUJ SIĘ