.

MAGAZYN PANORAMA
352 Bergevin, Suite 6 
Lasalle, Qc
H8R 3M3 

E-mail: [email protected]

Tel. (514) 367-1224 
Tel. (514) 963-1080 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Polska emerytura w Québecu 

Warto wiedzieć, że 3 czerwca 2015 r. podpisane zostało porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Québecu o zabezpieczeniu społecznym. Porozumienie o zabezpieczeniu społecznym między rządami Polski i Québecu weszło w życie 1 września 2018 r.  Jest ono skierowane do osób, które pracowały w Polsce i w Québecu, i chcą ubiegać się o emeryturę lub rentę.

Québec ma własny system zabezpieczenia społecznego. Podstawą tego systemu jest "Plan emerytalno-rentowy Québecu" (Québec Pension Plan). Do tego planu wpływają składki za 
okresy pracy na terenie prowincji Québec.

Jeśli ktoś pracował w Polsce i w Québecu, może otrzymywać dwie emerytury lub renty - z ZUS oraz z qubeckiej instytucji ubezpieczeniowej. Musi jednak spełnić warunki do przyznania tych świadczeń, które są określone w przepisach obowiązujących w Polsce oraz w Québecu.

Polski Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci emeryturę lub rentę za okresy ubezpieczenia w Polsce, natomiast Québec Pension Plan wypłaci świadczenie za okresy pracy w prowincji Québec. Za okresy zamieszkania w Kanadzie przysługuje emerytura na podstawie przepisów kanadyjskich (patrz artykuł Kanadyjski System Emerytalny, str.14-16 - Panorama). 

Warunkiem otrzymania polskiej emerytury jest zakończenie zatrudnienia w Québecu czyli w chwili starania się o polskie świadczenia emerytalne musimy przedstawić zaświadczenie o zakończeniu pracy. Po otrzymaniu polskiej emerytury, możemy ponownie podjąć pracę. 

Jeśli ktoś pracował w Polsce i w Québecu może ubiegać o emeryturę lub rentę. Do kogo się zwrócić o pomoc i w jaki sposób należy ubiegać się o emeryturę z Polski, jeśli mieszkamy w Québecu?

Oto kilka porad w jaki sposób można ubiegać się o polską emeryturę mieszkając w Québecu.

- Nie musimy osobiście zwracać się o polską emeryturę do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Polsce. 

- Zrobi to za nas odpowiedni urząd w Kanadzie, a jest nim Bureau des ententes de sécurité sociale (BESS) - ktory podlega pod Retraite Québec

- Wystarczy zatelefonować pod numer tel. 514-866-7332 ex. 6150 i zgłosić chęć otrzymywania polskiej emerytury. Po rozmowie w języku angielskim lub francuskim urzędnik wyśle na nasz adres domowy wykaz dokumentów potwierdzających okresy pracy w Polsce, które musimy zgromadzić, zrobić ich kopie, następnie potwierdzić te kopie w urzędzie Québeckim i wysłać do Bureau des ententes de sécurité sociale (BESS).

- Jeśli uda się zgromadzić wszystkie niezbędne dokumenty, to na polską emeryturę będziemy czekać od 3 do 6 miesięcy. 

- Emerytura może być wpłacana na polskie konto bankowe lub na kanadyjskie. To zależy od naszej decyzji. 

- Banki kanadyjskie pobierają symboliczną opłatę za przelewy z Polski. 

Tak więc ubieganie się o polską emeryturę wydaje się dość proste. 

Jeśli jednak nie chcą Państwo samodzielnie starać się o polskie świadczenia emerytalne, to mogą Państwo skorzystać z moich usług - doświadczonego doradcy finansowego. Zapewniam rzetelny i miły serwis.
 

Magdalena Ptaszkiewicz

Magdalena Ptaszkiewicz - Doradca Finansowy, Industrielle Alliance Financial Services

 


PANORAMA - MAGAZYN RADIA POLONIA CFMB 1280 AM, MONTREAL, KANADA
Tel: (514) 367-1224, (514) 963-1080, E-mail: [email protected]
Designed and maintained by Andrzej Leszczewicz
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
ZALOGUJ SIĘ